Opis poti

KRATEK BESEDNI OPIS ROŽNOVENSKE POTI

Pot ima obliko svetega rožnega venca in je v celoti označena (markirana)
  • Smeri od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah do cerkve sv. Neže na Brezjah pri Tržiču in do cerkve sv. Janeza Krstnika v Kovorju do cerkve sv. Jakoba v Lešah predstavlja križ. Na njem je rožni venec, zato tudi vsebina te poti vabi k premišljevanju svetega rožnega venca.
  • Z vsebino se ujema tudi konfiguracija terena, naravna razporeditev območij gozdov, travnikov in polj, najbolja pa se v vsebino vključuje prav naravna vrednota- potok Peračica s pritoki, ki predstavlja tudi največjo naravno danost na tem območju.
  • Krožna pot nas pelje po pretežno neposeljenem ozemlju dveh občin (Tržič in Radovljica), treh far (Brezje, Kovor in Leše) in hkrati tudi štirih krajevnih skupnosti (Brezje, Kovor, Brezje pri Tržiču in Leše).
Predstavitev Rožnovenske poti v besedi in fotografiji
Avtor: Bojan Rozman, 2015

PODROBNEJŠI BESEDNI OPIS ROŽNOVENSKE POTI

Dolžina poti je 12,20 kilometrov, prvi odsek poti Brezje – odcep za Peračico je upoštevan dvakrat. Pot se začne pred baziliko na Brezjah in poteka proti vzhodu skozi vas Brezje po lokalni cesti proti Peračici. Zaključi se spet na Brezjah.

Utrinek s skupinskega rednega romanja
Fotografija: Prijatelji Rožnovenske poti, oktober 2019

UVODNI DEL SVETEGA ROŽNEGA VENCA

Prvi odsek poti – dolžina je 1,25 km

Pot gre po lokalni cesti od bazilike Marije Pomagaj do razpotja za Peračico.

VESELI DEL SVETEGA ROŽNEGA VENCA

Drugi odsek poti – dolžina je 1,85 km

Prične se na odcepu za Peračico. Poteka po lokalni cesti proti domačiji “pr’Janežč” in se nato desno odcepi na gozdno cesto proti potoku Strašnik, nadaljuje pa po gozdu do huškega polja.

SVETLI DEL SVETEGA ROŽNEGA VENCA

Tretji odsek poti – dolžina 2,90 km

Pot nas vodi do gozda prek polja mimo kmetije “pr’Zazk”, po kolovozu in cesti do križišča v središču vasi Hudo, od tam pa po lokalni cesti do vasi Brezje pri Tržiču (sv. Neža).

ŽALOSTNI DEL SVETEGA ROŽNEGA VENCA

Četrti odsek poti – dolžina 2,20 km

V križišču pot zavije levo mimo odcepa za Popovo, nato gre skozi Vadiče in naprej do vasi Leše.

ČASTITLJIVI DEL SVETEGA ROŽNEGA VENCA

Peti odsek poti – dolžina 2,75 km

Na dnu vasi Leše se pot obrne levo in poteka po lokalni cesti skozi Peračico in se nato priključi na že prehojeno pot.

Šesti odsek poti – dolžina 1,25 km

Pot nas vodi nazaj do bazilike Marije Pomagaj na Brezjah.